نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات کیش-کیتکس 2018
93
Day left until the end

Start date : 2018/4/1

End date : 2018/4/1

Type of exhibition : International

Website : http://www.intexpo24.com

Phone : 07132302211

Fax : 071-32302111

organizer

شرکت مدیریت و توسعه فروغ افکار

071-32302211،32302111

info@intexpo24.comVenue: جزیره کیش

Address: جزیره کیش
Row title Download form
No record found

Row Name Company name CEO name Area
No record foundRow title
No record found