نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت
34
Day left until the end

Start date : 2020/2/1

End date : 2020/2/1

Type of exhibition : International

Website : http://www.intexpo24.com

Phone : 07132302211

Fax : 071-32302111

organizer

شرکت مدیریت و توسعه فروغ افکار

071-32302211،32302111

info@intexpo24.comVenue: شیراز-محل دایمی نمایشگاه های استان فارس

Address: شیراز

نمایشگاه در یک نگاه:

عنوان کامل نمایشگاه:

نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت

نمایشگاه سنگ،معدن و ماشین آلات وابسته

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات راه سازی، معدنی و عمرانی  

تاریخ برگزاری:

7 الی 10 اسفند 1398

محل برگزاری:

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس

ساعت بازدید:

16 الی 21

بـرگزار کننـده:

شرکت مدیریت و توسعه فروغ افکار

نشانی ستاد برگزاری نمایشگاه:  

ایران-فارس-شیراز-بلوار زند حد فاصل خ فلسطین و خ هفت تیر کوچه 45

نشانی محل برگزاری نمایشگاه:

ایران-فارس-شیرار-محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس

محل برگزاری سمینارها و همایش ها

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی فارس

محل برگزاری کارگاه های آموزشی 

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس

 دبیرخانه شیراز:

تلفن:

 دورنگار:

همراه:

071-32302211

071-32302211

09170527780

09170527714

دبیرخانه تهران:

تلفن:

 

77902001-071

 

وب سایت نمایشگاه:

www.intexpo24.com

پست الکترونیک:

info@ intexpo24.com

سالن تحت پوشش:

حافظ  • برگزاری نشست تخصصی با رایزنان بازرگانی
  • برگزاری نشست های B2B بین مشارکت کنندگان حاضر در نمایشگاه
  • برگزاری نشست های B2B بین هیات های تجاری با مشارکت کنندگان

Row title Download form
No record found

Row Name Company name CEO name Area
No record foundRow title
No record found