نمایشگاه بهداشت،ایمنی و محیط زیست در صنعت نفت
248
Day left until the end

Start date : 2019/9/1

End date : 2019/9/1

Type of exhibition : International

Website : www.intexpo24.com

Phone : 07132302211-32302122

Fax : 07132361530

organizer

شرکت مدیریت و توسعه فروغ افکار

071-32302211،32302111

info@intexpo24.comVenue: محل دایمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس

Address: شیرازبرنامه های جانبی:

  • برگزاری همایش،سمینار و ورک شاپ های آموزشی
  • پنل تخصصی مدیران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
  • برگزاری نشست های B2B بین مشارکت کنندگان حاضر در نمایشگاه
  • برگزاری نشست های B2B بین هیات های تجاری خارجی با مشارکت کنندگان
  • نشست تخصصی فی مابین رایزنان تجاری و وابستگان تجاری مشارکت کنندگان حاضر در نمایشگاه

 

 


Row title Download form
No record found

Row Name Company name CEO name Area
No record foundRow title
No record found